Warszawska Filharmonia Narodowa

Zdjęcia z prób w Stanach Zjednoczonych w Pażdzierniku, 2016

email: Olek Kuperberg